Zobrazují se záznamy 1–30 z celkového počtu 144

1901

Úvod [a překlad z latiny] v Dialogy
NOVÁK, Arne. Úvod [a překlad z latiny]. In: HUTTEN, Ulrich von. Dialogy. Z latiny přeložil a úvodem opatřil Arne NOVÁK. Praha: nákladem J. Otty, 1901, s. 3–18.

1902

Theodor Novák : životopisný nástin v Theodora Nováka stati vybrané
NOVÁK, Arne. Theodor Novák : životopisný nástin. In: NOVÁK, Theodor. Theodora Nováka stati vybrané. Praha: Arne a Teréza Novákovi, 1902, s. 3–38.

1904

[Úvod] v Sedm legend
NOVÁK, Arne. [Úvod]. In: KELLER, Gottfried. Sedm legend. Praha: J. Otto, 1904, s. [3]–17.

1905

Jan Erazim Vocel jako básník v Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi
NOVÁK, Arne. Jan Erazim Vocel jako básník. In: Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1905, s. 36–61.

Frant. Palacký v letech 1823–1848 / napsali Arne Novák a Josef Pekař v Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi
NOVÁK, Arne. Frant. Palacký v letech 1823–1848 / napsali Arne Novák a Josef Pekař. In: Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1905, s. 62–130.

Životní a kulturní pozadí české novellistiky let čtyřicátých a padesátých v Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi
NOVÁK, Arne. Životní a kulturní pozadí české novellistiky let čtyřicátých a padesátých. In: Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1905, s. 189–211.

Fr. Jar. Rubeš a počátky novočeské literatury humoristické v Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi
NOVÁK, Arne. Fr. Jar. Rubeš a počátky novočeské literatury humoristické. In: Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1905, s. 212–233.

Lyrika a didaktika předbřeznová v rukách epigonů v Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K. H. Máchy ke K. Havlíčkovi
NOVÁK, Arne. Lyrika a didaktika předbřeznová v rukách epigonů. In: Literatura česká devatenáctého století. Dílu třetího část první, Od K.H. Máchy ke K. Havlíčkovi. Praha: nákladem Jana Laichtera, 1905, s. 354–390.

1906

Menzel, Boerne, Heine a počátkové kritiky mladoněmecké : studie literárně-historická
NOVÁK, Arne. Menzel, Boerne, Heine a počátkové kritiky mladoněmecké: studie literárně-historická. Praha: tiskem a nákladem Edvarda Leschingra, 1906.

Havlíček a české studentstvo v Studentský almanach 1906
NOVÁK, Arne. Havlíček a české studentstvo. In: Studentský almanach 1906. Praha: Svaz českoslovanského studentstva, 1906, s. 111–117.

1907

Geschichte der čechischen Litteratur
JAKUBEC, Jan a Arne NOVÁK. Geschichte der čechischen Litteratur. Leipzig: C. F. Amelangs Verlag, 1907. Die Litteraturen des Ostens, Bd. 5, Abt. 1.

Die čechische Litteratur der Gegenwart v Geschichte der čechischen Litteratur
NOVÁK, Arne. Die čechische Litteratur der Gegenwart. In: JAKUBEC, Jan a Arne NOVÁK. Geschichte der čechischen Litteratur. Leipzig: C. F. Amelangs Verlag, 1907. Die Litteraturen des Ostens, Bd. 5, Abt. 1., s. 257–376.

Johannes Schlaf : [úvod] v Leonora
NOVÁK, Arne. Johannes Schlaf : [úvod]. In: SCHLAF, Johannes. Leonora. Praha: F. Adámek, 1907, s. 5–8.

Úvod v Nová česká poesie
NOVÁK, Arne. Úvod. In: Nová česká poesie. Praha: Jos. R. Vilímek, [1907?], s. XI–XLVII.

Karel Hynek Mácha : [úvod] v Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2
NOVÁK, Arne. Karel Hynek Mácha : [úvod]. In: MÁCHA, Karel Hynek. Spisy Karla Hynka Máchy, sv. 2. Praha: Laichter, 1907, s. VII–XLVII.

1910

Stručné dějiny literatury české
NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Stručné dějiny literatury české. Olomouc: Promberger, 1910. 692 s. Sborník příruček pro učitelstvo a studentstvo, sv. 13.

Jan Neruda
NOVÁK, Arne. Jan Neruda. Praha: Spolek výtvarných umělců Mánes, 1910. Zlatoroh, sv. 2.

Das tschechische Drama der Gegenwart v Der Merker. 1910, 2. Jahrgang, Heft 4
NOVÁK, Arne. Das tschechische Drama der Gegenwart. In: Der Merker: Österreichische Zeitschrift für Musik und Theater. Österreichischer Verlag, 1910, 2. Jahrgang, Heft 4, s. 163–166.

Úvod v Výbor básní
NOVÁK, Arne. Úvod. In: SOVA, Antonín. Výbor básní. Praha: Alois Hynek, [1910], s. 3–18.

1911

Máchova „Krkonošská pouť“
NOVÁK, Arne. Máchova „Krkonošská pouť“. Praha: [Arne Novák], 1911. 28 s.

Patero obrázků z dějin knihy
NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha: F. Topič, 1911. 98 s. Osení, sv. 30.

[Úvod] v Praha: dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka
NOVÁK, Arne. [Úvod]. In: ŠIMON, Tavík František. Praha: dvacetpět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka. Praha: nákladem autorovým, 1911, s. 1–[15].

Jan Neruda jako vyprávěč : [úvod] v Výbor s prosy
NOVÁK, Arne. Jan Neruda jako vyprávěč : [úvod]. In: NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha: F. Topič, 1911, s. 7–12.

1912

Božena Němcová a její „Obrazy z okolí Domažlického“ : [úvod] v Obrazy z okolí domažlického.
NOVÁK, Arne. Božena Němcová a její „Obrazy z okolí Domažlického“ : [úvod]. In: NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Praha: F. Topič, 1912, s. 7–13.

1913

Přehledné dějiny literatury české
NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. Vyd. 2. přeprac. a rozš. Olomouc: Promberger, 1913. 825 s. Sborník Příruček , sv. 13.

Příchod jižního jara : smyšlený rozhovor v Almanach na rok 1914
NOVÁK, Arne. Příchod jižního jara : smyšlený rozhovor. In: Almanach na rok 1914. Praha: nákladem tiskového družstva „Přehled“, 1913, s. 29–35.

Vorwort zur zweiten Auflage v Geschichte der čechischen Litteratur
NOVÁK, Arne. Vorwort zur zweiten Auflage. In: JAKUBEC, Jan. Geschichte der čechischen Litteratur. Leipzig: C. F. Amelangs Verlag, 1913. Die Litteraturen des Ostens, Bd. 5, Abt. 1., s. VII–VIII.

Die čechische Litteratur der Gegenwart v Geschichte der čechischen Litteratur
NOVÁK, Arne. Die čechische Litteratur der Gegenwart. In: JAKUBEC, Jan. Geschichte der čechischen Litteratur. Leipzig: C. F. Amelangs Verlag, 1913. Die Litteraturen des Ostens, Bd. 5, Abt. 1., s. 279–445.

Úvod v Pohádky a povídky
NOVÁK, Arne. Úvod. In: DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky. Z němčiny přeložila Zdenka HOSTINSKÁ. Praha: F. Topič, 1913, s. 7–10.

Úvod v Prosté motivy
NOVÁK, Arne. Úvod. In: NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. Praha: F. Topič, 1913, s. 5–14.