O projektu

Cílem Digitální knihovny Arna Nováka je usnadnit přístup k zásadnímu a velmi rozsáhlému dílu prof. Arna Nováka (* 2. 3. 1880, † 26. 11. 1939), literárního vědce, kritika, historika a esejisty, který působil (nejen) jako děkan Filozofické fakulty a rektor Masarykovy univerzity ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

Více o Arne Novákovi

Obsah digitální knihovny

V současnosti jsou zahrnuty digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny FF MU (vlastní monografie, úvody,  doslovy a díla, ze kterých pochází), u kterých autorský zákon umožňuje volné zpřístupnění. Digitální knihovna obsahuje celá díla, jejich části a jednotlivé strany.

  • Díla lze zobrazit ve formátu PDF a následně stáhnout, nebo procházet přímo v prohlížeči po jednotlivých stranách. Díla je možné stahovat také ve formátu TXT.
  • Části děl (například úvody) lze zobrazit ve formátu PDF a následně stáhnout, nebo procházet přímo v prohlížeči po jednotlivých stranách.
  • Jednotlivé strany je po rozkliknutí detailu možné stahovat ve formátu TXT nebo jako obrázek PNG.

Formát TXT obsahuje textový přepis díla (OCR, Optical Character Recognition). Rozpoznání textu proběhlo automaticky a neprošlo korekturou.

Technické řešení a API

Pro sdílení metadat ve formátu Dubline Core je vytvořen OAI-PMH endpoint veškerých děl v digitální knihovně. 

Obsah knihovny (díla, části děl a strany) je přístupný přes REST API. Podporované formáty pro metodu GET jsou CSV, JSON a JSONLD. 

Historie projektu digitální knihovny

V roce 2009 uplynulo 70 let od úmrtí Arne Nováka a jeho dílo se stalo po autorskoprávní stránce volným. Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se rozhodla dostupná díla převést do digitální podoby, tím k nim usnadnit přístup a upozornit na významnou osobnost prof. Nováka. Aplikaci vyvíjel Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. a po odborné stránce projekt zaštiťoval doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Autorskoprávní problematiku řešila Mgr. Věra Jurmanová Volemanová. Na digitalizaci se podíleli zaměstnanci a brigádníci Ústřední knihovny FF MU.

V roce 2020 došlo v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ k převodu obsahu digitální knihovny z původní aplikace do systému Islandora. Digitální knihovna Arna Nováka je nyní součástí Infrastruktury pro digitální knihovny na FF MU.

Dokumentace Digitální knihovny Arna Nováka je volně dostupná zde.